Christelijke identiteit

De christelijke levensbeschouwing is de basis van waaruit het onderwijs op de Rietzee wordt gegeven. Wij handelen en leven voor  vanuit liefde en respect. Respect en liefde voor onszelf en voor onze medemens en de omgeving. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan verschillende geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

 

We leggen de verbindingen met het dagelijks leven door o.a. gebruik te maken van de methode ‘Trefwoord’. We vinden het belangrijk en waardevol om de christelijke feesten samen met de kinderen te vieren. Eind december vieren we samen Kerst. We vieren het Kerstfeest middels een musical. De paasviering is in het gezamenlijke speellokaal. Andere vieringen komen wel aan bod in de verhalen, maar deze worden niet schoolbreed gevierd.

 

Thema's Trefwoord 2019-2020:

 

• Startweek  
Opstarten van het nieuwe schooljaar. 
Bijbel: De schat in de akker (Matteüs 13, 44-46) 

• Reizen 
Over Dwalen of reizen. Over Zwerven of op pad zijn met een missie. 
Bijbel: Paulus’ bekering (Handelingen 9, 1-19); Saulus en Barnabas (Handelingen 13 en 14); Naar Efeze (Handelingen 19, 23-40); Naar Rome (Handelingen 24 t/m 28) 

• Beloven 
Over Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen. 
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15) 

• Plaatsmaken 
Over Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen. 
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21) 

• Volhouden 
Over Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen. 
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33) 

• Geheimhouden 
Over Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is. 
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47) 

• Geloven 
Over Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede. 
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2) 

• Gelukwensen 
Over Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23); De bruiloft (Lucas 14, 15-22) Genezing van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17); De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34) 

• Zorgen 
Over Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. 
Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); De centurio (Lucas 7, 1-10); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37); Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43) 

• Ontbreken  
Over Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het terugvinden. 
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15) 

• Verbinden 
Over Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.  
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30). 

• Volgen 
Over Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden. 
Bijbel: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 12-16); Laatste avondmaal (Johannes 13); Gevangengenomen (Johannes 18 en 19); Paasmorgen (Johannes 20); Petrus volgt Jezus (Johannes 21, 1-25) 

• Stilstaan 
Over Stilstaan bij bijzondere dagen, gebeurtenissen en mensen. Gedenken in feesten, verhalen en rituelen. 
Bijbel: De herinnering aan Jeruzalem (Psalm 137, Psalm 126, Psalm 150) 

• Wachten  
Over Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief verlangen. 
Bijbel: Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-34); Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2) 

• Protesteren  
Over Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet en protest omwille van rechtvaardigheid. 
Bijbel: Ester 

• Redden 
Over Helpen of wegkijken; redden of verloren laten gaan. Geborgenheid en veiligheid.  
Bijbel: Geboorte van Mozes, vlucht naar de woestijn (Exodus 1 t/m 4) 

• Overgaan 
Over Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.  
Bijbel: Tien plagen, doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 15) 

• Slotweek 
Afsluiting van het schooljaar. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.