Leerlingenzorg

Zorg en begeleiding
Een optimale begeleiding van onze leerlingen staat bij ons op de eerste plaats en stellen onszelf als leerkrachten hierbij hoge eisen. Een goede leerlingenzorg is voor ons een zaak van het gehele team. We houden daarom regelmatig leerlingenbesprekingen en benutten daarbij waar mogelijk elkaars adviezen en specifieke kwaliteiten.

Intern Begeleider (IB-er)
Binnen CBS de Rietzee is de Intern Begeleider (IB-er) verantwoordelijk voor onze uitgebreide en intensieve leerlingenzorg. Zij bewaakt de begeleidingsafspraken, heeft overleg met instanties, beheert de leerlingendossiers en geeft leiding aan een verdere uitbouw van de kwaliteit van onze leerlingenzorg. Ook vervult de IB-er een belangrijke rol in de coaching en advisering van het leerkrachthandelen. Logisch dus dat onze IB-er gediplomeerd is en specifieke, aanvullende scholing heeft gevolgd geschoold voor deze belangrijke taken.
De Intern Begeleider zorgt er tevens voor dat we de beschikking hebben over een uitgebreide orthotheek en adviseert de leerkrachten over het gebruik ervan.

Orthotheek
Onze basisschool beschikt over een zeer uitgebreide orthotheek. De orthotheek bevat veel specifieke toetsen om te
kunnen achterhalen waar een ontwikkelingsproces stagneert of juist een impuls nodig heeft. Daarnaast bevat de orthotheek een veelvoud aan materialen en methoden die bij een specifieke begeleiding ingezet kunnen worden. Dit gebeurt zowel op individueel als op groepsniveau. Ook bevat de orthotheek materiaal op het gebied van kennisontwikkeling voor leerkrachten.

Zorg in breder verband
In het Speciaal Basisonderwijs (SBO) is veel specifieke kennis voorhanden. Samen met andere basisscholen in de regio werken we nauw samen met de christelijke SBO-scholen in Groningen. We doen dit binnen een zogenaamd Samenwerkingsverband (SWV). Binnen dit verband werken we met een gezamenlijk afgestemd zorgprofiel en wordt voortdurend ingespeeld op landelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars specifieke deskundigheid, materialen en/of middelen.
Waar nodig kunnen we een beroep doen op ambulante begeleiding vanuit Educonnect. Een ambulant begeleider stelt samen met de leerkracht een individueel handelingsplan op en volgt de leerling een aantal weken. Samen overleggen we hoe we de juiste zorg op de juiste wijze kunnen inzetten en hoe we elkaar hierbij kunnen ondersteunen.
Een goede communicatie is een absolute voorwaarde voor een adequate begeleiding. Soms blijkt we niet de juiste deskundigheid in huis hebben en dat leerlingen beter geholpen kunnen worden op een SBO-school. Samen met de ouders overleggen we dan welke SBO-school deze passende en toegesneden hulp kan bieden. Uitgangspunt blijft ons streven om leerlingen zo lang mogelijk op school te houden door het investeren in extra individuele begeleiding en/of individuele leerlijnen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.