Aanbod meer- en hoogbegaafden

De Rietzee biedt excellente kinderen een uitgebreid programma om tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. Onze HB specialist werkt samen met de intern begeleider om dit proces zorgvuldig te laten verlopen en het aanbod af te stemmen. 

 

De Rietzee kent een aanbod dat is gericht op 3 pijlers:

 1. De Brug: Een klein aantal leerlingen heeft een specifieke hulpvraag waarvoor de bovengenoemde basisondersteuning die we in de klas kunnen bieden niet afdoende is. Met het  compacten en werken aan verrijkende stof in de klas of klas overstijgend  is hun hulpvraag niet opgelost. Op de Rietzee hebben we de mogelijkheid om deze leerlingen een dagdeel per week te ondersteunen in de Brug. De leerkracht van de Brug werkt samen met de betreffende leerling aan de hulpvraag, gericht op terugkeer in de basisondersteuning. Er is een Brug 3-4 en een Brug 5-8. In een enkel geval kan het zijn dat een leerling van groep 2 wordt opgenomen in de Brug 3-4, om te werken aan een hulpvraag die gericht is op versnelling van groep 2 naar groep 4. Kinderen zitten niet permanent in de Brug, maar zolang als nodig is om aan hun hulpvraag te werken. In de regel zal dit een periode van drie maanden tot een half jaar zijn. In de Brug worden de vaardigheden van het kind in kaart gebracht en wordt aan de hand van de hulpvraag bekeken aan welke vaardigheden gewerkt moet gaan worden. Kinderen leren leren, leren denken, leren leven.

 2. Organiseren ontmoeting gelijkgestemden: Klas overstijgende taken zijn erop gericht om andere meer- of hoogbegaafde kinderen uit zowel de eigen als de andere klassen (de zogenoemde ‘peers’) te ontmoeten en samen met hen te kunnen werken aan uitdagende taken, bijvoorbeeld levelwerk, projecten of de Pittige Plustorens. Leerlingen zijn in de gelegenheid klas overstijgend te werken op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen.

 3. Versterken aanbod in de eigen groep: Leerlingen die meer aankunnen mogen onderdelen van het reguliere onderwijs overslaan (compacten). In plaats daarvan werken zij in of buiten de klas aan verrijkingsstof (plusboeken en levelwerk) en indien gewenst aan klas overstijgende taken.

  De verrijkingsstof heeft als karakter dat het open opdrachten zijn, van een hoog abstractieniveau en een hoge mate van complexiteit bevatten. Deze verrijkingsstof doet een beroep op:

  • creativiteit

  • zelfstandigheid

  • metacognitieve vaardigheden

  • een onderzoekende en reflectieve houding

  • interactie

 

De Brugleerkracht zal 1 dag per week de tijd krijgen om de ervoor te zorgen dat de teamleden geholpen worden bij het realiseren van een passend aanbod in de eigen groep. Daarnaast besteedt de brugleerkracht tijd aan communicatie met de leerkrachten waarvan kinderen in de Brug zitten en aan de voorbereiding van de Brug.

 

In uitzonderlijke gevallen kan overlegd worden dat een kind een klas gaat overslaan, maar daarbij zullen we, samen met de ouders, de sociaal-emotionele ontwikkeling goed in ogenschouw nemen.

 

Meer informatie over het aanbod voor excellente kinderen kunt u krijgen bij de HB specialist of bij de intern begeleider.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.