Kanjerschool

Sinds augustus 2014 is de Rietzee een ‘Kanjerschool’. Alle groepen van onze school krijgen de Kanjertraining. Deze is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met de ander om te gaan. De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van een gekleurde petten zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag.

We starten het schooljaar altijd met de ‘Gouden weken’ In deze drie weken maken we (opnieuw) kennis met elkaar. Ook bespreken we de omgangsregels en maken we afspraken over pesten.

Het Kanjeren stopt niet binnen de grenzen van het klaslokaal. Ook in de rest van de school, op het schoolplein en daarbuiten speelt Kanjeren een grote rol. Kanjeren is ook niet slechts een les op het lesrooster, maar een manier van omgaan met elkaar. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat ook ouders betrokken worden bij het Kanjeren. Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan dan op een respectvolle manier met elkaar om. Open communicatie, waarin men ook feedback kan geven, maar ook zeker kan ontvangen.

Om het Kanjeren een rol te geven in de dagelijkse praktijk bespreken we dit regelmatig met elkaar. In gesprekken komt dit naar voren, maar de ouders worden ook uitgenodigd om mee te Kanjeren in de groep. En dan blijft het niet bij observeren langs de kant, maar doen de ouders actief mee!!

Anti-pestprotocol, schoolafspraken en richtlijnen communicatie

In geen geval accepteren wij pestgedrag en treden daar tegen op! Er wordt hard gewerkt om de protocollen te updaten en te plaatsen
op de website. 

Anti-pestcoördinator

Als het niet meer veilig is voor een leerling, wanneer hulp van de volwassene nodig is, kunnen leerlingen en ouders de hulp inroepen
van een anti-pestcoördinator. Naam anti-pestcoördinatoren: Isabella van't Hag, i.vanthag@vcog.nl  en Esther Boersma, e.boersma@vcog.nl
Het is wel belangrijk om deze stap met de leerkracht te bespreken, want het is niet de eerste stap bij problemen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.