Passend aanbod

Binnen de Rietzee bieden we kinderen, waar nodig en binnen onze mogelijkheden een passend aanbod. Lukt het even niet om mee te komen met de lesstof, dan bekijken we wat er nodig is om de aansluiting weer te vinden. Daarvoor maken als nodig gebruik van onderwijsassistenten en externe partijen. Daarnaast maken we het aanbod voor kinderen die meer aankunnen passend door onderdelen uit reguliere onderwijs overslaan.  Tevens krijgen ze de mogelijkheid om met elkaar te werken aan taken en projecten. Kinderen met een specifieke hulpvraag krijgen extra ondersteuning van een gespecialiseerde leerkracht van zorggroep de Brug.
 

Leerstofaanbod in groep 1 en 2

In de kleutergroepen bieden we leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong activiteiten aan die bij hun ontwikkelingsniveau passen of daar iets bovenuit stijgen. Allereerst kan er in de hoeken volop gedifferentieerd worden om zo een beroep te doen op hun zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast is er voor hen de mogelijkheid om door middel van de spellen uit de levelboxen aan complexere opdrachten te werken. Op het gebied van taal en lezen zijn de werkboekjes van Veilig in Stapjes beschikbaar en natuurlijk mogen leerlingen die al kunnen lezen volop boekjes lezen.

 

Leerstofaanbod groepen 3 t/m 8

Leerlingen in groep 3 tot en met 8 die meer aankunnen, mogen onderdelen van het reguliere onderwijs overslaan (compacten). In plaats daarvan werken zij in of buiten de klas aan verrijkingsstof (plusboeken en levelwerk) en indien gewenst aan klas overstijgende taken.

Het klas overstijgend werken is erop gericht om andere meer- of hoogbegaafde leerlingen uit zowel de eigen als de andere klassen (de zogenoemde ‘peers’) te ontmoeten en samen met hen te kunnen werken aan uitdagende taken. Leerlingen kunnen naar een aparte ruimte waar verschillende verplichte en keuze opdrachten voor hen klaar liggen, zoals bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk met wasknijpers, het ontdekken van de verschillende spieren en botten in een hand, het werken aan een eigen gekozen project, etc. Door het jaar heen liggen er steeds weer nieuwe opdrachten klaar. Ook hebben de kinderen altijd de keuze om aan levelwerk te werken.

Leerlingen kiezen eerst een vaardigheid als uitgangspunt voor het werken aan een opdracht. Als terugkoppeling schrijft iedere leerling dagelijks een evaluatie, zodat de groepsleerkracht weet wat de leerling heeft geleerd, aan welke opdracht en vaardigheid is gewerkt en hoe dat is gegaan. Leerlingen zijn in de gelegenheid klas overstijgend te werken op dinsdag tot en met vrijdag.

 

De Brug

Een klein aantal leerlingen heeft een specifieke hulpvraag waarvoor de bovengenoemde basisondersteuning die we in de klas kunnen bieden niet afdoende is. Op de Rietzee hebben we de mogelijkheid om deze leerlingen een dagdeel per week te ondersteunen in een zorggroep, die we De Brug noemen. De leerkracht van De Brug werkt samen met de betreffende leerling aan de hulpvraag, gericht op terugkeer in de basisondersteuning.

 

Leerlingen zitten niet permanent in De Brug, maar zolang als nodig is om aan hun hulpvraag te werken. In de regel zal dit een periode van drie maanden tot een half jaar zijn. In De Brug worden door middel van observaties en gesprekken de vaardigheden van de leerling in kaart gebracht en wordt aan de hand van de hulpvraag bekeken aan welke vaardigheden gewerkt moet gaan worden. Tijdens het werken aan de opdrachten wordt er geobserveerd en gecoacht door de Brugleerkracht. In nauw contact met de groepsleerkracht van de leerling wordt het werken aan deze vaardigheden voortgezet in de klas. Ook in De Brug passeren tal van opdrachten de revue: van theoretisch tot creatief, het kan van alles zijn.

Door middel van psycho-educatie krijgen de leerlingen inzicht in hoe hun brein functioneert en leren ze leeruitdagingen aan te gaan. We maken hierbij gebruik van de leerkuil (Bron: Bazalt), zodat de leerlingen inzicht krijgen in hoe een leerproces werkt en waar voor hen obstakels liggen die overwonnen moeten worden.

 

Meer informatie over het aanbod voor meer- en hoogbegaafden kunt u krijgen bij de HB specialist of bij de intern begeleider.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.