Thematiserend onderwijs

In de groepen 1 t/m 8 werken we op een thematiserende wijze. In de groepen 1 t/m 3 doen we dat ontwikkelingsgericht (OGO) en in de groepen 4 t/m 8 maken we daarbij gebruik van een geïntegreerd programma wat betreft de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, techniek, mens en samenleving, internationale vorming, kunstzinnige vorming en natuuronderwijs; het zogeheten IPC ‘International Primary Curriculum’. Hierbij wordt gewerkt aan projecten. Per project wordt bekeken welke vakgebieden aan bod komen. De nadruk kan bijvoorbeeld liggen op ‘natuur’, ‘geschiedenis’, ‘aardrijkskunde’ of ‘kunst’. Binnen een volgend project komen weer andere vakgebieden aan de orde.

Het IPC maakt projectmatig, vakoverstijgend en mogelijk toekomstig groepsdoorbrekend werken mogelijk. Door praktische activiteiten aan te bieden wordt leren betekenisvol, wat ten goede komt aan het leerproces van de kinderen. Tijdens de projecten richten leerkracht en kind zich op bepaalde leerdoelen. De doelen worden in de klas opgehangen. Om de kinderen mede-eigenaar te maken van hun leerproces wordt er regelmatig teruggekoppeld en gereflecteerd. De activiteiten zijn gericht op zowel kennis-, vaardigheids-, als inzichtsdoelen. Daarnaast stimuleren ze ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, talenten en internationaal besef. Een project wordt afgesloten met een passende afsluiting.

 

Wilt u meer weten over OGO en IPC? Kijk dan eens op: https://www.ogo-vereniging.nl/  en  www.ipcnederland.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.